ENGLISH

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ

        Matay, insanı en değerli varlığı kabul ederek, iş sağlığı ve iş güvenliğini tüm faaliyetleri sırasında birinci öncelikli hedefi olarak benimsemiştir.

        Bu politikanın gereği olarak;

1. Yasalara, yönetmeliklere ve diğer gerekliliklere uymayı,
2. İSG ve İSG yönetim sistemi için risk bazlı düşünme ve risk yönetim yaklaşımını benimseyerek sürekli iyileştirilmesini sağlamayı,
3. Tehlikeleri ortadan kaldırarak riskleri azaltmayı,
4. Çalışanlarımızın, toplumun ve ilgili tarafların sağlığını korumayı, yaralanma ve hastalanmalarını önlemeyi, bu yöndeki beklentilerine cevap vermeyi,
5. Her seviye ve fonksiyondaki çalışanların katılımını ve ortak iş birliğini sağlamayı,
6. Güvenli ve sağlıklı çalışma ortamı sağlamanın tüm çalışanların ortak sorumluluğu olduğu ilkesini benimsetmeyi,
7. Çalışanları iş sağlığı ve güvenliği konusunda bilinçlendirerek kültür oluşturmayı,
8. Sosyal sorumluluğumuz gereği iş güvenliği kültürünü yaymayı taahhüt ederiz.
 

Orhan Holding
BURSA ÜRETİM TESİSLERİ
Adres: Dumlupınar Mahallesi Laleli Cadde No:1 Nilüfer/BURSA TÜRKİYE Tel: +90 (224) 483 35 50 (PBX) Fax:+90 (224) 483 35 64

KARACABEY FABRİKASI
Adres: Sırabademler M. Galericiler S. No:12 Karacabey/BURSA TÜRKİYE Tel: +90 (224) 671 80 70 (PBX) Fax:+90 (224) 671 80 72
e-mail: info@matay.com.tr
magneti